Verplichte opleiding bij gebruik diisocyanaten

(Tekst overgenomen van de Rijksoverheid)
Diisocyanaten (stoffen die o.a. bij het aanbrengen van PUR kunnen vrijkomen) kunnen met name bij inademing ernstige allergieën veroorzaken, zoals astma. Daarom is bepaald dat iedereen die beroepsmatig (industrieel, professioneel of als ZZP’er) met deze stoffen werkt vanaf 24 augustus 2023 een opleiding over de veiligheid en de effecten op de gezondheid gevolgd moet hebben. De leverancier moet het opleidingsmateriaal verzorgen. De opleiding moet gegeven worden door een deskundige, en moet iedere vijf jaar herhaald worden. De opleiding kan onder voorwaarden ook als e-learning gevolgd worden.

Wat zijn diisocyanaten en waarom zijn ze gevaarlijk?

Diisocyanaten zijn stoffen die onder andere gebruikt worden in lijmen en coatings en voor het maken van PUR. Als je ermee in contact komt (inademen of huid-contact) kun je er allergisch voor worden. Dat kan ook nog gebeuren als je al jarenlang zonder problemen ermee werkt. Als je eenmaal allergisch bent, krijg je last bij iedere blootstelling, zelfs als het maar om kleine hoeveelheden gaat. Als diisocyanaten op de juiste manier gebruikt worden reageren ze weg. Daarom is het belangrijk om de stoffen in de juiste verhouding te mengen.
Om te voorkomen dat meer mensen allergisch worden doordat ze met diisocyanaten werken is een restrictie opgesteld in de Europese chemicaliënwetgeving REACH, die voor de hele EU geldt.

Wat is een restrictie en wat betekent dit voor het werken met diisocyanaten?

Een restrictie betekent dat je de stof niet mag gebruiken tenzij je voldoet aan de voorwaarden die in de wet staan. Het doel van zo’n restrictie (ook wel beperking genoemd) is om mens en milieu te beschermen tegen onaanvaardbare risico’s van een chemische stof. Voor diisocyanaten zijn de voorwaarden in het kort:

  • Iedereen die na 24 augustus 2023 met een product werkt dat meer dan 0,1% diisocyanaten bevat moet een opleiding hebben gevolgd over het veilig gebruik van deze producten. Het moet aantoonbaar zijn dat deze met succes is afgerond.
  • De leveranciers moeten gebruikers vanaf 24 februari 2022 inlichten over deze verplichting en moeten deze op het etiket vermelden.
  • De leveranciers moeten ervoor zorgen dat er opleidingsmateriaal beschikbaar komt in de taal van de lidstaat (dus voor Nederland in het Nederlands).
  • De opleiding moet gegeven worden door iemand met voldoende kennis van arbo (en bij voorkeur ook van werken met diisocyanaten).
  • De inhoud van de opleiding is voorgeschreven en hangt af van de taken die uitgevoerd worden met de producten. Dat komt omdat bij sommige werkzaamheden de blootstelling hoger is, en er dus een hoger risico is. De eisen en de werkzaamheden waarvoor die gelden staan in paragraaf 4 en 5 van de restrictie (zie link hieronder). Bespreek bij twijfel met je leverancier of de opleider welke eisen voor jou gelden.
  • De opleiding moet iedere vijf jaar herhaald worden en de gebruiker moet kunnen aantonen dat hij deze opleiding succesvol afgerond heeft.
  • De werkgever (of de ZZP’er) moet registreren welke medewerkers de opleiding succesvol hebben afgerond.

De volledige tekst met daarin de voorwaarden van de restrictie voor diisocyanaten is hier te vinden: Nederlands / Engels.

Voor welke producten geldt de restrictie?

De restrictie geldt voor producten met meer dan 0,1% diisocyanaten. Een lijst met voorbeelden van diisocyanaten waarvoor de restrictie geldt is hier te vinden. De samenstelling van een product kun je vinden in rubriek 3 van het veiligheidsinformatieblad. Als de opleiding verplicht is voor jouw product moet dat ook zowel in het veiligheidsinformatieblad als op het etiket vermeld worden. Vraag bij twijfel je leverancier of het product onder de restrictie valt.

Voor wie geldt de restrictie?

De restrictie geldt voor iedereen die beroepsmatig met diisocyanaten werkt (industrieel of professioneel). Hieronder vallen ook ZZP’ers. De restrictie geldt niet voor consumenten (doe-het-zelvers).

Waar vind ik een geschikte opleiding?

Je leverancier of de producent van het product kan je hierover informatie geven. De Europese vereniging diisocyanaat-producenten heeft een opleidingssysteem opgezet, https://www.safeusediisocyanates.eu/nl/. Je kunt hier een e-learning volgen of een klassikale training zoeken.

Je kunt ook zelf een arbodeskundige met voldoende kennis van diisocyanaten vragen om de opleiding te verzorgen. Leg dan wel goed vast dat de opleiding de juiste informatie bevat (gebruik bv het opleidingsmateriaal van de leverancier) en dat de opleider de juiste kwalificaties heeft (de exacte eisen vind je in paragraaf 4 en 5 van de restrictie). Een online opleiding (e-learning) kan geschikt zijn, maar dan moet er wel een mogelijkheid zijn om bij onduidelijkheden vragen te stellen aan een deskundige.