Elektronische factuur

Elektronische factuur
Kroon verstuurt – in principe – haar facturen digitaal: het is sneller, betrouwbaarder en natuurlijk goed voor het milieu.
U ontvangt van Kroon de facturen als pdf-bijlage in een emailbericht of als xml-bericht, versie INSBOU004 (S@les in de bouw versie 4).
** De xml versies SALES005 en UBL 2.1 NLCIUS zijn in ontwikkeling. Evenals verzending via het Peppol netwerk. Naar verwachting zijn deze versies in de loop van 2022 beschikbaar.

Ja ik wil graag overstappen naar digitale facturering.
Na het invullen en verzenden van dit formulier kan Kroon de verzending van facturen op digitale wijze beginnen.
Graag onderstaand formulier zo volledig mogelijk invullen.