Keuringen

Keuren van gereedschappen en machines en klimmaterieel
Volgens de Arbowet moet het elektrisch gereedschap en klimmaterieel periodiek worden gekeurd. Wij nemen dit graag uit uw handen en regelen deze keuringsverplichting voor al uw elektrische (hand)gereedschappen, machines en klimmaterieel. Dit kan eventueel bij u op locatie.

NEN 3140
Doel van NEN 3140 is dat mensen veilig kunnen werken met elektrische installaties of apparatuur. De norm is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning.

Klimmaterieel
Door klimmaterieel periodiek te laten keuren bent u zeker van kwaliteit en veiligheid. De Arbowet eist daarom ook dat het klimmaterieel waar men mee werkt tenminste eenmaal per jaar wordt gekeurd. Deze verplichte inspectie moet worden uitgevoerd door een deskundig persoon. De inspecteurs beschikken over vakbekwaamheidscertificaten conform de ISO 17024 accreditatienorm.

Keuren op locatie
De keuring kan desgewenst plaatsvinden op de (bouw)locatie.

Certificaat
Onze specialisten zorgen voor veiligheid én voor gemak. Is het materieel goedgekeurd dan ontvangt u een officieel certificaat en worden alle onderdelen voorzien van een inspectiesticker. Zo weet iedere gebruiker dat het in orde is. Kleine onvolkomenheden die worden geconstateerd bij het keuren, kunnen desgewenst worden hersteld.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling. .